Home > Wordpress (page 4)

Wordpress

Tổng hợp các vấn đề liên quan tới WordPress

Cách Cài WordPress Trực Tiếp Lên Host

Lúc trước mình có viết 2 bài giới thiệu về Hosting và Domain và cách đăng ký một Hosting + Domain free. Chính vì thế nên bài viết này mình sẽ sử dụng kết quả của 2 bài viết trước. (Nếu chưa rõ Host & Domain  xem lại bài viết Hosting & Domain là gì?) Ok, phần bài viết này mình mong muốn các …

Đọc thêm