Home > Thiết kế đồ hoạ > Photoshop > Tạo chữ Metal Drops

Tạo chữ Metal Drops

Bước 1:

Bạn tao 1 file với kích thước tùy ý và lấy hình mặt dạng kim loại để làm hình nền (Có thể kiếm trên mạng hoặc lấy hình dưới đây) và chỉnh lại theo kích thước file đã tạo.


Bước 2:

Bạn viết chữ mà bạn muốn lên trên lớn nền vừa tạo.


Bước 3:

Double click vào Layer chữ vừa tạo hoặc vào Layer > Layer Style > Blending Options… để vào bàng tùy chỉnh Layer Style. Sau đó bạn chỉnh những thông số theo hình.


Chỉnh fill OpacityBước 4:

Click chuột phải vào layer chữ chọn Rasterize Type để chuyển file chữ vector thành file hình. Sau vào Edit > Free Transform (Ctrl + T) và chọn Warp để tùy chỉnh được hình theo mô hình lưới.


Sau đó chỉnh 2 góc trên của hình xéo vô như hình dưới để tạo cảm giác chiều sâu cho hình, nghiêng theo mặt kim loại.


Kết quả:


About Trang Mai

Check Also

Tạo chữ ánh sáng trong làn khói

Bước 1: Tạo file mới với kích thước 851 x 315 (hoặc bất cứ kích …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *