Home > Tag Archives: xanh bự

Tag Archives: xanh bự

Hướng dẫn tạo chữ “xanh bự” trên Facebook

Làm chữ xanh bự trong Facebook

Hướng dẫn tạo “chữ xanh bự” trên facebook, thiệt ra là bài viết, không có gì để viết Sáng nay thấy các bạn ấy post các bài kiểu này rồi, tuy nhiên thiệt sự không biết làm thế nào ?! Với một người không biết về kỹ thuật thì sẽ đi hỏi người khác cách làm hoặc Google ra bài …

Đọc thêm