Home > Tag Archives: thit heo

Tag Archives: thit heo

Phần mềm nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo

Phần mềm nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo đã được Sở Công thương TP.HCM triển khai thí điểm từ ngày 10-12-2016. Chương trình sẽ thực hiện chính thức trên toàn thành phố từ ngày 1-3-2017. Inforgraphic dưới đây sẽ mang đến viagra pas cher cho người tiêu dùng cái nhìn toàn cảnh về quy trình cũng như …

Đọc thêm