Home > Tag Archives: mergeimages

Tag Archives: mergeimages

Hướng dẫn lồng avatar vào khung hình ảnh khác

Đây là bài viết hướng dẫn các bạn lồng avatar của mình vào một khung ảnh khác, để áp dụng cho “chiến dịch” đồng loạt đổi cover, avatar vì chương trình “Tự xây dựng Website với WordPress” do CLB Internet tổ chức và sắp diễn ra vào ngày 28/09/2014 sắp tới. (Số là được tổ chức phân công kiếm người …

Đọc thêm