Home > Tag Archives: Ebook wordpress

Tag Archives: Ebook wordpress

Ebook wordpress 3 for beginner

Thêm 1  Ebook wordpress nữa dành cho các bạn đây.  Ebook WordPress for beginner Đây là ebook được viết bằng tiếng Anh bởi tác giả Stephanie Leary. Hy vọng các bạn sẽ sớm thành thạo wordpress và đầu quân cho clbinternet của chúng ta ^^. Nội dung chính: tài liệu wordpress 3 Chương 1: Giới thiệu WordPress Chương 2: cài …

Đọc thêm