Home > Wordpress > Plugin để tạo một sticky menu miễn phí trong wordpress

Plugin để tạo một sticky menu miễn phí trong wordpress

Cài đặt Sticky Notification Bar là một plugin tạo sticky menu miễn phí trong wordpress. Quá đơn giản, active như một plugin bình thường, bác nào còn chưa biết thì view bài này.

Thiết lập Sticky Notification Bar.

Click vào menu Sticky Notification Bar  để cài đặt.

shot_131204_100244

Nhìn chung các thiết lập trong Sticky Notification Bar khá đơn giản, cá nhân mình thiết lập như sau:

Tạo sticky menu bar

Tạo sticky menu bar

Các chú giải:

 • Default Bar Position : vị trí hiển thị menu. Top – bên trên, bottom – bên dưới.
 • Display mode : Kiểu hiển thị. Full Width – toàn bộ chiều rộng, Fixed Width – tùy chọn chiều rộng. Chọng Fixed Width bạn có thể điều chỉnh chiều rộng tùy ý cho menu.
 • Bar Distance To Stick : Chả biết để làm gì, mặc định 100 chắc là ổn.
 • Color Scheme : Màu nền bar.
 • Facebook Follow Link : URL facebook Fanpage.
 • Twitter Follow Link : URL twiter.
 • Show Logo On The Bar: Hiển thị logo trên bar.
 • Show Content On The Bar: Kiểu nội dung hiển thị trên Bar. Chọn text nếu bạn muốn viết linh tinh, chọn Custom Wp Menu nếu bạn muốn chỉ định một bộ menu có sẵn. Bạn có thể tạo một bộ menu riêng cho bar trong Appearance > Menus.
 • Show Scroll Top button : Chọn để có một nút di chuyển lên đầu trên bar.
 • Show Search Form : Chọn để có một hộp tìm kiếm trên bar.
 • Show Close Button : Chọn để có một nút tắt cho Bar.

Xong nhé. Nhìn khác mượt, đẹp. Tiếc rằng cái logo WPF không remove được.

Theo ThachPham Blog

About Huy Nguyễn

Chào mọi người, mình là Huy. Mình thích rất nhiều thứ liên quan đến máy tính, thích web thích lập trình, thích thiết kế ... :3. Thích nhiều thứ, hiện tại mình đang tìm hiểu về Wordpress bạn nào có hứng thú thì trao đổi thêm vs mình nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *