Tin mới nhất

Nhiếp ảnh (P3)

Basic Composition. Sau khi quan sát ánh sáng rồi, step kế tiếp là sắp đặt chủ đề ở đâu trên khung hình (subject placement). Đây …

Đọc thêm