Tin mới nhất

Kiến thách thức Voi

Con voi vừa bước lên nói: – Mày định làm gì? Kiến nói: – Thôi mày xuống tắm tiếp đi. Voi bực mình nói: – …

Đọc thêm