Home > Lập trình > [Infographic] Top 10 ngôn ngữ lập trình máy tính phổ biến 2013

[Infographic] Top 10 ngôn ngữ lập trình máy tính phổ biến 2013

Như chúng ta biết ngôn ngữ lập trình máy tính được dùng để phát triển một chương trình hoặc ứng dụng và sử dụng để giao tiếp với hệ thống. Hiện chúng ta có hơn 600 ngôn ngữ lập trình.

Augusta Ada là lập trình viên đầu tiên (xem thêm tại)

FORTRAN là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, phát hành vào năm 1957. Bên dưới là các thông tin về các ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Infographic về ngôn ngữ lập trình
Infographic về ngôn ngữ lập trình

Nguồn từ: http://piktochart.com/2012/09/top-10-programming-languages/

About

Check Also

[Infographic] Thủ thuật – Làm thế nào để Google hiệu quả nhất

Sử dụng Google là một kỹ năng cơ bản của người dùng Internet, thế nhưng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *