Home > Wordpress > Ebook wordpress 3 for beginner

Ebook wordpress 3 for beginner

Thêm 1  Ebook nữa dành cho các bạn đây.  Ebook WordPress for beginner Đây là ebook được viết bằng tiếng Anh bởi tác giả Stephanie Leary. Hy vọng các bạn sẽ sớm thành thạo wordpress và đầu quân cho clbinternet của chúng ta ^^.

wordpress viet nam 3 Ebook wordpress 3 for beginner – Tài liệu wordpress 3

Nội dung chính: tài liệu wordpress 3

Chương 1: Giới thiệu WordPress

Chương 2: cài đặt và nâng cấp WordPress

Chương 3: Dashboard và cấu hình

Chương 4: làm việc với nội dung

Chương 5: Import nội dung

Chương 6: Tạo cơ bản

Chương 7:  Tạo Theme wordpress nâng cao

Chương 8: Tạo Widgets

Chương 9:  lập trình Plugin wordpress

Chương 10: Users và Roles

Chương 11: Performance và Security

Chương 12: Custom Content Types, Taxonomies, và Fields

Chương 13: cấu hình Network Appendix

 Contents : Ebook wordpress 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu)

About the Author…………………………………………………………………………………….. xvi
About the Technical Reviewer …………………………………………………………………. xvii
Acknowledgments ………………………………………………………………………………… xviii
Introduction …………………………………………………………………………………………… xix
Chapter 1: About WordPress………………………………………………………………………..1
Chapter 2: Installing and Upgrading……………………………………………………………15
Chapter 3: Dashboard and Settings …………………………………………………………….41
Chapter 4: Working with Content………………………………………………………………..61
Chapter 5: Importing Content …………………………………………………………………..105
Chapter 6: Creating a Basic Theme wordpress …………………………………………………………..125
Chapter 7: Creating an Advanced Theme……………………………………………………173
Chapter 8: Creating Widgets …………………………………………………………………….205
Chapter 9: Creating Plugin wordpress …………………………………………………..225
Chapter 10: Users and Roles…………………………………………………………………….271
Chapter 11: Performance and Security ……………………………………………………..289
Chapter 12: Custom Content Types, Taxonomies, and Fields ………………………..309
Chapter 13: Setting up the Network ………………………………………………………….347
Appendix 1: Plugin Index …………………………………………………………………………373
Appendix 2: Theme wordpress Functions…………………………………………………………………..381
Appendix 3: Plugin Recipes ……………………………………………………………………..385
Index …………………………………………………………………………………………………….389

với Ebook wordpress 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu) bạn sẽ có các hướng dẫn wordpress đầy đủ để tạo blog wordpress

Tải về: Download Here

Password (nếu có):clbinternet.info

About phatchuongit

Mình yêu thích sinh hoạt đội nhóm và áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Biết một chút về website, design và tổ chức event. Bạn nào thích thì cùng kết bạn và chém gió với mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *